Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

V akad.roce 2019/2020 se uskutečnily v rámcu U3V HGF tyto studijní programy

Společnost a geovědy

první ročník dvouletého stud. programu s předmětovou náplní:Moderní geofyzikální technologie, Příklady aplikované geologie, Architektura pro brownfieldy, Rekultivace a regenerace krajiny, Zajištění a likvidace důlních děl, Historie a současnost bezpečnosti v geovědách.

Svět geoinformatiky

první ročník dvouletého stud. programu s předmětovou náplní: Zhotovení a úprava digitálních fotografií, Globální navigační družicové systémy (GPS), Tvorba digitálních prezentací, Práce s textovým a tabulkovým editorem.

Geomontánní turismus pro U3V

druhý ročník dvouletého stud. programu s předmětovou náplní: Ekonomika turismu, Geografie turismu, Balneotechnika a balneologie, Krajinné systémy Technická estetika, Patologické jevy ve společnosti

Základy geologie

druhý ročník dvouletého stud. programu s předmětovou náplní: Regionální geologie, Historická geologie, Ložiska nerostných surovin, Dobývání ložisek, Těžba a zpracování uhlovodíků, Geotermální energie

Společnost a přírodní vědy

druhý ročník dvouletého stud. programu s předmětovou náplní:Mikroorganismy v životním prostředí II., Příroda a krajina, Pohledy na vybrané země světa - Čína, Astronomické jevy, Kvartér, Mobilní komunikace


Zahajovací přednáška Univerzity 3. věku, akademického roku 2019/2020 proběhla 18. září 2019 v sále kina Vesmír Ostrava

přednáška "Svět z pohledu geomontánního cestovatele" prof. Ing. Mariana Marschalko, Ph.D.,z Katedry geologického inženýrství HGF VŠB-TUO, byla určena všem účastníkům U3V, kteří tuto formu CŽV na VŠB-TUO navštěvují.