Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 29. 10. 2021!

SKAS vyhlašuje anketu"Nejlepší pedagog fakulty"

SKAS vyhlašuje anketu"Nejlepší pedagog fakulty"
Studentská komora Akademického senátu VŠB-TUO vyhlašuje anketu "Nejlepší pedagog fakulty". Své nominace můžete posílat do 29. 10. 2021.

Studentská komora Akademického senátu VŠB-TUO vyhlašuje anketu ‘Nejlepší pedagog fakulty’, která je letos plně v režii studentů. To znamená, že návrh na nejlepšího pedagoga může podat kterýkoliv student nebo skupina studentů, stačí pouze do 29. 10. 2021 vyplnit formulář, který byl zaslán studentům na školní email.

Všechny zaslané nominace bude posuzovat nezávislá pracovní komise složená ze 7 studentů (1 student za fakultu), kteří vyberou nejlepšího pedagoga z každé fakulty naší univerzity. V návrhu je potřeba v patřičném rozsahu popsat charakter pedagoga (max. 900 znaků) a také odůvodnění, proč by měl tuto anketu vyhrát zrovna on/a (max. 1800 znaků). 

Ve slovním hodnocení může pedagog získat následující počet bodů:

charakteristika pedagoga: 0-25 bodů, 
odůvodnění nominace: 0-50 bodů. 

K výše uvedeným bodům bude přičteno také hodnocení pedagoga ze systému Edison za LS 2020/22, a to v rozsahu 0-25 bodů (známka 1 - 25 bodů, známka 5 - 0 bodů).

Co se týče samotného procesu hodnocení, nominaci daného pedagoga bude vždy hodnotit 6 studentů univerzity, 1 student ze stejné fakulty jako je pedagog bude z hodnocení vynechán, aby nedocházelo k subjektivnímu bodování. Výsledné body se poté aritmetický zprůměrují s přesností na dvě desetinná místa.

Oficiální vyhlášení nejlepších pedagogů proběhne 11. 11. 2021 na Slavnostním zasedání Vědecké rady VŠB-TUO.

Vloženo: 20. 10. 2021
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět