Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 7. 2022!

VŠB-TUO jako první v Česku pořádá konferenci Evropské asociace pro výuku akademického psaní

VŠB-TUO jako první v Česku pořádá konferenci Evropské asociace pro výuku akademického psaní
Akademické psaní je nezbytnou součástí vědecké činnosti a je třeba ho systematicky podporovat již u studentů. Právě na tuto skutečnost má mimo jiné upozornit mezinárodní konference Evropské asociace pro výuku akademického psaní (EATAW), kterou ve dnech 7. a 8. července pořádá Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava ve spolupráci s Ústavem pro jazyk český Akademie věd ČR.

V tuzemsku se prestižní konference koná poprvé, dosud ji nehostila ani žádná z veřejných vysokých škol ve střední Evropě. „Možnost uspořádat tuto významnou konferenci, jíž se zúčastní přes 230 odborníků z celého světa, je pro nás velkou ctí. Je jakýmsi symbolickým vyvrcholením našeho několikaletého úsilí v této oblasti, které jsme zúročili i v letos končícím projektu Technologické agentury ČR TL01000274 Publish and Flourish: Podpora publikační činnosti doktorandů a školitelů. V jeho rámci jsme vyvinuli a v pilotním režimu vyzkoušeli kurzy akademického psaní pro doktorandy a mladé výzkumníky. I o tuto zkušenost bychom se chtěli podělit s ostatními kolegy. Je potřeba otevřít debatu na toto téma a podpořit systémovou podporu mladých vědců,“ uvedla organizátorka odborného setkání a členka Vědecké rady EATAW Alena Kašpárková z Katedry environmentálního inženýrství VŠB-TUO.

Vzhledem k pandemii covid-19 se konference uskuteční online. Program je rozdělen do čtyř sekcí a kromě představení výsledků výzkumu v dané oblasti se účastníci mohou těšit i na prezentace z praktické výuky. K nejvýznamnějším hostům konference patří například Dylan Dryer z University of Maine, který nabídne pohled z amerického vědeckého prostředí, v němž má akademické psaní v porovnání s evropskými zeměmi větší tradici. Diskuzi o tom, zda existuje nebo by měl existovat evropský model podpory psaní, a jak ho může ovlivnit pandemie covid-19, hodlá svým plenárním vystoupení podnítit John Harbord z University v Maastrichtu, který patří k nejvýznamnějším osobnostem EATAW. O digitálním psaní a digitálních humanitních vědách budou hovořit Madalina Chites z Rumunska a Otto Kruse ze Švýcarska. Přestože se výzkumníci, lektoři akademického psaní i další účastníci budou moci potkat jen „na dálku“, významnou součástí konference je i networking. Podrobnosti o konferenci jsou dostupné na webu.

„Jsme velmi rádi, že se v tuzemsku první konference EATAW koná právě na naší univerzitě. Její téma je v naprostém souladu s naší snahou podporovat vědce v publikační činnosti. Aby se v konkurenci uplatnili, musí mít nejen výborné výsledky, ale také je musí umět dobře prezentovat,“ uvedla prorektorka pro vědu a výzkum Jana Kukutschová.

Problematika akademického psaní má v různých zemích Evropy svá specifika. V řadě z nich existují centra akademického psaní, jejichž cílem je podpořit psané dovednosti studentů, což podle odborníků pomáhá také prohloubit a zefektivnit proces učení. „Nejen v tuzemsku, ale i jinde v Evropě považují mladí vědci při psaní odborných článků za prioritu správnou angličtinu. Problém je však hlubší, velkou pozornost je potřeba věnovat i struktuře textu a přesvědčivé argumentaci. Na akademické psaní je potřeba se dívat jako na proces. Výzkumník se k němu má opakovaně vracet, dostávat a zohledňovat různé připomínky. Recenzní řízení je pak dobré vnímat jako společnou snahu o zkvalitnění textu,“ doplnila Kašpárková.

Evropská asociace pro výuku akademického psaní je celoevropské sdružení, které vzniklo v roce 1999. Kromě pořádání pravidelných konferencí, z nichž poslední se uskutečnila v roce 2019 ve Švédsku, spravuje rovněž internetové fórum a vydává časopis Journal of Academic Writting.

 

Vloženo: 1. 7. 2021
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět