Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
  • Standardní doba studia v navazujících magisterských studijních programech jsou 2 roky.
  • O přijetí ke studiu navazujících magisterských studijních programů se mohou prostřednictvím přijímacího řízení ucházet absolventi bakalářských studijních programů.
  • Studium v magisterských studijních programech je ukončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce.
  • Absolventům se přiznává titul „Inženýr“, ve zkratce „Ing.“.

Studijní program Technické znovuvyužití brownfields

O studijním programu

Celoevropským problémem ve městech jsou opuštěné areály továren, dolů, celých městských částí – brownfieldů. Jsi kreativní absolvent bakalářského studia, který chce mít manažerské schopnosti, současně se zajímá o ochranu životního prostředí a krajinu? Studuj navazující magisterský obor Technické znovuvyužití brownfields, studuj obor, který tě připraví měnit okolní svět. Naučíš se pracovat s grafickými programy pro plány a projekty obnovy opuštěných ploch a staveb, budeš tvůrčím způsobem řešit problémy s brownfieldy. Budeš se podílet na řešení projektů obnovy opuštěných ploch, získáš znalosti a dovednosti, které s tebe udělají brownfield manažera – odborníka pro kanceláře architektů, státní správu, pro developery i pro podnikatelskou sféru.
Fakulta Hornicko-geologická fakulta
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód programu N0724A290007
Název programu Technické znovuvyužití brownfields
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra environmentálního inženýrství
Garant doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Stavebnictví
Těžba a zpracování nerostných surovin
Biologie, ekologie a životní prostředí
Klíčová slova průmyslové památky
zakládání a údržba zeleně
industriální architektura
rekultivace a regenerace
brownfield management