Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
  • Standardní doba studia v navazujících magisterských studijních programech jsou 2 roky.
  • O přijetí ke studiu navazujících magisterských studijních programů se mohou prostřednictvím přijímacího řízení ucházet absolventi bakalářských studijních programů.
  • Studium v magisterských studijních programech je ukončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce.
  • Absolventům se přiznává titul „Inženýr“, ve zkratce „Ing.“.

Studijní program Ekonomika surovin

O studijním programu

Uspokojování potřeb člověka je nerozlučně spjato s nerostným bohatstvím naší planety. Zajištění surovin v potřebných kvantitativních a kvalitativních parametrech vyžaduje nemalé úsilí. V procesu získávání a zpracování nerostných surovin se prosadí specialisté, kteří disponují komplexem znalostí a dovedností umožňujících řešit odborné a manažerské problémy v celé jeho šíři a složitosti. Ekonomika surovin je multidisciplinárním vědním oborem integrujícím ložiskovou geologii, hornictví, úpravnictví, ekonomiku a management.
Studijní program Ekonomika surovin umožňuje zvýšení vysokoškolské kvalifikace a dosažení lepšího platového ohodnocení. Vhodně navazuje na většinu bakalářských studijních oborů ekonomického směru. Studenti kombinovaného studia nemusí před nástupem prokazovat minimálně tříletou praxi.
Naši absolventi často oceňují zde nabyté teoretické i speciální oborové znalosti, prezentační, koncepční a řídící dovednosti. Na trhu práce nalézají uplatnění v managementu a technicko-hospodářských pozicích podniků, ve finančním a veřejném sektoru, na vysokých školách a ve výzkumných organizacích.
Fakulta Hornicko-geologická fakulta
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód programu N0724A290011
Název programu Ekonomika surovin
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra ekonomiky a systémů řízení
Garant doc. Ing. Michal Vaněk, Ph.D.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Těžba a zpracování nerostných surovin
Klíčová slova obchodování s komoditami
ekonomika a management
ložiska nerostných surovin
těžba a průmysl
řídicí a informační systémy