Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

PODEJ SI PŘIHLÁŠKU UŽ DNES!

Od 1. 11. otevíráme přijímací řízení na naše studijní programy

KEKS '23

Dovolujeme si vás pozvat na tradiční akci, kde se můžete dozvědět něco nového i potkat spoustu známých.

Studuj ekonomiku surovin...

...staň se komoditním manažerem a nauč se na surovinách vydělávat.

U nás používáme moderní technologie...

Virtuální a Rozšířená realita, kryptoměny, drony, RFID, Metaverse...

Katedra ekonomiky a systémů řízení

Katedra ekonomiky a systémů řízení je pracovištěm, které se věnuje především problematice ekonomice surovin a systémovým přístupům řízení.

Katedra připravuje budoucí odborníky, kteří rozumí komoditním trhům, jsou schopni s komoditami obchodovat a jsou připraveni řídit procesy vyhledávání, osvojování, úpravy a zpracování surovin, a to nejen ekonomicky, ale také citlivě k životnímu prostředí. Svou práci opírají o znalosti přírodovědných, technických a ekonomických disciplín.

Vědecko-výzkumná činnost katedry se převážně orientuje do následujících zájmových oblastí: analýza trhů nerostných komodit, benchmarking v surovinovém průmyslu, cirkulární ekonomika, ekonometrické modelování komodit, moderní průmyslové technologie, smart logistika, technicko-ekonomické hodnocení projektů v surovinovém průmyslu, využití rozšířené a virtuální reality pro řízení procesů.

Katedra v současné podobě formálně vzniká v roce 2018, nejedná se však o nové pracoviště, neboť navazuje na předchozí útvar nesoucí název Institut ekonomiky a systémů řízení. Institut vznikl v rámci reorganizace Hornicko-geologické fakulty v roce 1994 sloučením Katedry automatizace v hornictví a Katedry ekonomiky a řízení v oblasti surovin. Historie pracoviště je však ještě starší a sahá až do počátku 50. let 20. století. Studijním rokem 1950/1951 byly do výuky směrů (dřívější členění studia) provoz uhlí a provoz rud nově zavedeny předměty organizace práce a mzdové hospodářství.

Součástí katedry je od roku 2009 také specializovaná RFID laboratoř, která se věnuje systémům automatizovaného sběru dat z RFID tagů.

Abychom držely tempo s dynamikou dnešní doby, na katedře budujeme nové laboratoře:

Investiční laboratoř, která se věnuje obchodování s komoditami a s konzervativními instrumenty finančního trhu.

Kryptolab je pracovištěm, které zkoumá kryptosvět a jeho ekosystémy.

Metaverselab, která se zaměřuje na výzkum a edukaci virtuální a rozšířené virtuální reality.

Laboratoř logistiky a moderních průmyslových technologií cílí zejména na aplikace Průmyslu 4.0 (např. průmyslový internet věcí (IIoT), umělá inteligence (AI), rozšířená/virtuální realita (AR/VR), digitální dvojčata, digitální vlákna, cloud a edge computing) a smart logistiku.

pracovnici_katedry.png