Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

I. Komoditní trhy

Na počátku procesu uspokojování rozmanitých potřeb člověka jsou komodity. Proto jsou komodity předmětem obchodování. Uspět v tomto obchodování znamená porozumět poptávkové a nabídkové straně trhu dané komodity. A je jedno, zda nakupujete/prodáváte fyzické komodity či pouze budoucí závazky k doručení nebo převzetí komodity (futures kontrakty). 

  • Benchmarking komodit a podniků surovinového průmyslu
  • Fundamentální a technická analýza komodit
  • Predikce vývoje trhu nerostné komodity

II. Cirkulární ekonomika

Postupnému snižování zásob vybraných nerostných surovin omezuje jejich nabídku. Proto se primárními výzkumnými tématy stávají nacházení alternativních substitutů ke stávajícím využívaným surovinám a aktivní zavádění cirkulární ekonomiky do praxe.

  • Predikce produkce a skladby odpadů
  • Minimalizace odpadů při výrobě
  • Technologicko-ekonomické řešení recyklace
  • Nalezení aplikačních oblastí pro druhotné suroviny
  • Důsledky recyklace a využívání druhotných surovin pro výrobu
  • Ekonomický model využití alternativních surovin
  • Optimalizace zavádění cirkulární ekonomiky v průmyslovém odvětví

III. Moderní průmyslové systémy

Aby bylo možné dnešní výrobní a zpracovatelské systémy efektivně řídit, je třeba je nejprve poznat, analyzovat a kvantifikovat jejich měřitelné veličiny, na základě systémové teorie stanovit pravidla řízení a celý proces řízení doplňovat vhodnými aplikacemi pro vizualizaci a podporu rozhodování.

V rámci výzkumných aktivit se v této oblasti věnujeme současným průmyslovým technologiím, automatizačním prostředkům, snímačům, akčním a řídícím členům, prostředkům vizualizace s možnostmi distribuce systému a komunikace jednotlivých komponent a problematiky spojené se čtvrtou průmyslovou revolucí.

Pracovníci katedry s využitím prvků moderní automatizace aplikovatelných nejen v surovinovém průmyslu v rámci svých výzkumných aktivit řeší VaV projekty zaměřené na průmyslovou automatizaci, automatickou a bezkontaktní identifikaci, aplikace VT, modelování a simulace, či vizualizaci dat.

Moderní průmyslové technologie, prostředky automatizace a systémy řízení