Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
ILAB.JPG

RFID laboratoř byla na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava založena v dubnu 2009. Pracoviště má bohaté zkušenosti se systémy automatizovaného sběru dat z RFID tagů. Výbavu laboratoře tvoří mimo jiné několik desítek čtecích zařízení různých frekvenčních pásem a provedení, pásový dopravník či variabilní systém konstrukce čtecích bran. Několik set různých RFID tagů nabízí možnost zkoumat opravdu široké spektrum použití této technologie v praxi.

Na činnosti laboratoře se podílejí nejen zaměstnanci Katedry ekonomiky a systémů řízení, aktivně jsou do činností laboratoře taktéž zapojeni studenti doktorského studia. Každoročně jsou u nás zpracovávány semestrální, bakalářské, diplomové i disertační práce zaměřené na oblast technologií automatické identifikace, systémového inženýrství a automatizace.  

http://ilabrfid.cz/

Možnosti spolupráce

Naše laboratoř nabízí možnost spolupráce v rámci kolaborativního či smluvního výzkumu v oblasti automatické identifikace, systémového inženýrství a automatizace. Jsme schopni také pomoci s přípravou a administrací projektů podpořených z veřejných prostředků České republiky i dotačních programů Evropské unie.

Zajišťujeme analýzu a návrh možného využití identifikačních technologií dle konkrétních požadavků. Provádíme experimenty sloužící k ověření funkcionality navrhovaných autoidentifikačních systémů, statické a dynamické testy procesu čtení zvolených RFID tagů, jsme ale schopni provést také experimentální ověření in situ v místě budoucího nasazení vyvíjeného systému.

Organizujeme konference, workshopy a školení v rámci svého odborného zaměření s cílem vzájemné výměny znalostí a zkušeností i popularizace nových technologií.

logo1