Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Navazující magisterské programy

Ekonomika surovin

Uspokojování potřeb člověka je nerozlučně spjato s nerostným bohatstvím naší planety. Zajištění surovin v potřebných kvantitativních a kvalitativních parametrech vyžaduje ze strany člověka nemalé úsilí, zvláště jsou-li nerostné suroviny získávány za čím dál složitějších podmínek. Proces získávání nerostných surovin vyžaduje specialisty, kteří disponují komplexem znalostí a dovedností umožňující řešit odborné a manažerské problémy v celé jeho šíři a složitosti. Ekonomika surovin tím, že je...