Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Navazující magisterské programy

Ekonomika surovin

Uspokojování potřeb člověka je nerozlučně spjato s nerostným bohatstvím naší planety. Zajištění surovin v potřebných kvantitativních a kvalitativních parametrech vyžaduje nemalé úsilí. V procesu získávání a zpracování nerostných surovin se prosadí specialisté, kteří disponují komplexem znalostí a dovedností umožňujících řešit odborné a manažerské problémy v celé jeho šíři a složitosti. Ekonomika surovin je multidisciplinárním vědním oborem integrujícím ložiskovou geologii, hornictví,...