Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

ALFA - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje (2011-2016)

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
TB040MPO015 Metodika pro využití brownfields, vycházející ze specifik Ústeckého a Moravskoslezského kraje 2015 2016
TA02011078 Chytrá folie pro automatickou identifikaci 2012 2014
TA02010698 Vývoj systému identifikace, evidence a kontroly ochranných pracovních pomůcek HZS ČR pomocí RFID technologie 2012 2013

DELTA

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
TF03000053 Internet věcí v obchodech budoucnosti 2016 2019

DELTA 2

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
TM04000003 Výzkum a vývoj inteligentního filtračního systému pro klimatizace a ventilace ve veřejné dopravě a vývoj autonomní jednotky pro zlepšení kvality ovzduší v průmyslu 2023 2025
TM02000071 Optimalizace skladového hospodářství s využitím dronů, uměle inteligence a RFID 2021 2023

EUREKA - evropská spolupráce v oblasti aplikovaného a průmyslového výzkumu a vývoje cílená na podporu nadnárodní kooperace mezi průmyslovými podniky, výzkumnými ústavy a vysokými školami.

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
LTE117005 Technologie Auto-ID a Internetu věcí pro zvýšení kvality zdravotnických služeb 2017 2020
LF13005 RFID technologie v logistických sítích automobilového průmyslu 2013 2016

Erasmus - IP

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
518325-LLP-1-2011-1-FI-ERASMUS-FEXI Evropská síť automatizačních zdrojů 2011 2014

INTER-EUREKA-1

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
LUE231026 Inteligentní systém řízení bezpečnosti pro průmyslová prostředí založený na umělé inteligencí a Auto-ID 2024 2026

Program EU

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
18197 LIMBRA: Decreasing the Negative Outcomes of Brain Drain in the Raw Material Sector 2019 2021

Projekty FRVŠ, RPP projekty

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
RPP2021/64 Vytvoření a zavedení nového předmětu Suroviny v průmyslu 2021 2021
RPP2016/102 Inovace výuky managementu v oboru Ekonomika a řízení v oblasti surovin 2016 2018
FRVS2015/146 Uplatnitelnost absolventů ekonomických oborů HGF VŠB - TU Ostrava z pohledu různých cílových skupin. 2015 2015
FRVS2014/108 Tvorba didaktických médií v anglickém jazyce pro podporu výuky managementu 2014 2014

Rozvojové projekty MŠMT

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
ROZP2011/19/5 Rozvoj silných stránek a odstraňování slabých stránek HGF 2011 2011
ROZP2010/19/34 Rozvoj mezinárodní laboratoře a spolupráce v oblasti aplikací RFID technologií 2010 2010
ROZP2010/C2 Tvorba evropské sítě pro vzdělávání s využitím inteligentních technologii pro vzdálenou komunikaci 2010 2010
ROZP2009/19/20 Geovědní a ekonomické kurzy Univerzity 3. věku na HGF VŠB-TUO 2009 2009
ROZP2009/C29 Tvorba evropské sítě pro vzdělávání s využitím inteligentních technologií pro vzdálenou komunikaci 2009-2013 2009 2009
ROZP2008/204 Příprava a realizace elektronických/multimediálních studijních podpor včetně prostředků pro jejich prezentaci 2008 2008
ROZP2006/405 Rozvoj podpůrné infrastruktury pro výuku odborných předmětů z oblasti informatiky studijního oboru 6209R013 Informační a systémový management 2006 2006

Specifický výzkum VŠB-TUO

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
SP2024/050 Fundamentální analýza vybraných těžebních společností Ekvádoru a jejich komparace. 2024 2024
SP2023/010 Aplikace rozšířené reality v oblasti ekonomiky surovin 2023 2023
SP2023/047 Studie determinantů ekonomického růstu vybraných zemí těžících ropu a zemní plyn 2023 2023
SP2022/63 Studie determinantů ekonomického růstu zemí těžící energetické suroviny 2022 2022
SP2021/26 Zhodnocení metod pro předvídaní ekonomického vývoje báňského podniku 2021 2021
SP2020/115 Aplikace virtuální reality v bezpečnosti podniků surovinového průmyslu 2020 2020
SP2016/29 Vytvoření systému pro analýzy trhu průmyslových podniků 2016 2016
SP2015/11 Stanovení závislosti exploatace stavebních nerostných surovin na vnějších podmínkách 2015 2015
SP2015/36 Vytvoření systému pro analýzu konkurence průmyslových podniků 2015 2015
SP2014/2 Porovnání technologií mirroringu současných databázových systémů a jejich použití pro tvorbu fault-tolerant systémů 2014 2014
SP2014/6 „Analýza motivujících a stimulujících faktorů a jejich vliv na zaměstnance průmyslového podniku“ 2014 2014
SP2013/134 Návrh a realizace datového rozhraní mezi systémem Fluent 2013 2013
SP2013/33 Studie možností využití inteligentních senzorů, standardů pro middleware a EPCIS v prostředí těžby, dopravy a zpracování nerostných surovin 2013 2013
SP2012/22 Využití matematického modelování ekonomických procesů při hledání optimálního způsobu financování technologií při exploataci a úpravě stavebních nerostných surovin 2012 2012
SP2012/8 Vytvoření kompetenčního modelu pro studenty HGF VŠB – TU Ostrava z pohledu těžebních společností. 2012 2012
SP/2010115 Ekonomické zhodnocení efektivnosti tepelných úspor obytných domů 2010 2010
SP/201057 Ekonomické aspekty insolvenčního řízení v podmínkách průmyslového podniku. 2010 2010

Standardní projekty

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
GA105/09/1366 Využití virtuální reality v simulaci a řízení výrobních procesů 2009 2011
GA105/08/1072 Výzkum kvantifikace externalit u biotopů typických pro kulturní krajinu ČR a zpracování datového modelu GIS. 2008 2010
GA105/01/0009 Simulační modely pro logistické řízení přípravných prací na dole 2001 2003
GA105/98/0818 Řízení a zobrazování informací technologického procesu hlubinného dolu 1998 1999
GA105/97/1320 Typový model selektivní těžby uhlí hlubinného dolu od rozpojování až po expedici 1997 1999
GA105/95/1114 Analýza a řízení technologického procesu hlubinného dolu 1995 1996
GA105/94/1121 Systém pro tvorbu krajiny po hornické činnosti 1994 1996
GA105/94/1119 Analýza a výzkum možnosti optimálního zhodnocení dobývaného uhlí selektivním těžením 1994 1995

Záznamy z EVP bez programu

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
520R1/2014 Adresářové informační a jmenné služby pro aplikace Internetu věcí a jejich pilotní nasazení v akademické síti CESNET v ČR 2014 2015