Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Katedra ekonomiky a systémů řízení je pracovištěm garantující studijní program Ekonomika surovin a studijní obor Ekonomika a řízení v oblasti surovin. Katedra připravuje budoucí odborníky, kteří rozumí komoditním trhům, jsou schopni s komoditami obchodovat a jsou připraveni řídit procesy vyhledávání, osvojování, úpravy a zpracování surovin, a to nejen ekonomicky, ale také citlivě k životnímu prostředí. Vědecko-výzkumná činnosti se orientuje na problematiku svázanou se surovinami a těžebním průmyslem. Zejména se jedná o analýzy trhů v oblasti nerostných surovin, ekonomické a finanční analýzy těžebních podniků, benchmarking, modelování a simulace, hodnocení projektů v oblasti nerostných surovin, průmysl 4.0, využití rozšířené a virtuální reality pro řízení procesů a aplikace RFID. Nedílnou součástí pracoviště RFID laboratoř, která se zaměřuje má bohaté zkušenosti se systémy automatizovaného sběru dat z RFID tagů.

O katedře