Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Základem konceptu cirkulární ekonomiky je propojení toků materiálů a udržování jejich hodnoty v cyklu po co nejdelší dobu. Materiály, které by se ve stávající lineární ekonomice staly odpadem, jsou využívány opětovně nebo například recyklovány. Aby to bylo možné, je potřeba tyto skutečnosti zohlednit již ve fázi designu a výroby. Tento způsob zacházení s materiály pomáhá chránit životní prostředí, a podpořit by měl také ekonomický růst a přinést sociální benefity. Díky tomu úzce souvisí s udržitelným rozvojem, o který usiluje například i řada významných strategických dokumentů EU a OSN.

Studenti se seznámí s moderními trendy zvyšování podílu zpětně navrácených surovin do hospodářství ČR v závislosti na celkové spotřebě surovin. Předmět je zaměřen na prevenci vzniku odpadu a zodpovědnou spotřebu, přibližuje problematiku udržitelné obnovitelné energie, udržitelných potravin, cirkulárního stavebnictví nebo udržitelných obalových materiálů.

Koncepce zvyšování podílu druhotných surovin (využitelných odpadních materiálů) jako náhrady za neobnovitelné zdroje, které jsou zásadním nástrojem k zajištění dlouhodobě udržitelné výroby.

circ_eco.jpg