Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

bakalářské

Kód Název
548-0069/02 Algoritmizace prostorových úloh
548-0018/03 Aplikace systému řízení báze dat
548-0004/07 Dálkový průzkum Země (DPZ)
548-0004/08 Dálkový průzkum Země (DPZ)
548-0004/10 Dálkový průzkum Země (DPZ)
548-0007/08 Databázové systémy
548-0071/02 Digitální modely reliéfu
548-0014/02 Exkurze na pracoviště GIS
548-0016/08 Geografické informační systémy
548-0016/10 Geografické informační systémy
548-0016/11 Geografické informační systémy
548-0016/12 Geografické informační systémy
548-0016/13 Geografické informační systémy
548-0016/14 Geografické informační systémy
548-0058/02 Geoinformační technologie
548-0058/04 Geoinformační technologie
548-0058/06 Geoinformační technologie
548-0058/07 Geoinformační technologie
548-0058/12 Geoinformační technologie
548-0127/01 GIS metody a dálkový průzkum Země v geoturistice
548-0064/06 GIS v regionálních analýzách
548-0064/08 GIS v regionálních analýzách
548-0048/03 Globální navigační a polohové systémy
548-0048/05 Globální navigační a polohové systémy
548-0048/06 Globální navigační a polohové systémy
548-0005/02 Informační systémy
548-0092/01 Interpretace geodat
548-0065/03 Komunikační technologie
548-0104/01 Legislativní a etické aspekty zpracování geodat
548-0012/04 Modelování terénu a krajiny
548-0042/04 Multimediální systémy
548-0040/03 Objektově orientované technologie
548-0085/01 Odborná stáž
548-0094/01 Pokročilé metody zpracování GNSS měření
548-0076/03 Prezentační techniky
548-0105/01 Programování aplikací pro web
548-0001/04 Programování I
548-0003/03 Programování II
548-0049/03 Projektové řízení
548-0044/06 Prostorová analýza dat
548-0081/01 Semestrální projekt A
548-0082/01 Semestrální projekt B
548-0033/03 Socioekonomická geografie
548-0086/01 Soustředění ze zpracování geodat
548-0068/01 Tematická kartografie
548-0050/01 Terénní cvičení z GIS a GNSS
548-0091/02 Úvodní terénní cvičení
548-0060/04 Základy geografie
548-0057/02 Základy geoinformatiky
548-0057/05 Základy geoinformatiky
548-0057/07 Základy geoinformatiky
548-0070/03 Základy informatiky
548-0034/04 Základy systémové analýzy v geovědách
548-0019/06 Zdroje prostorových dat
548-0009/05 Zpracování dat v GIS
548-0009/07 Zpracování dat v GIS

navazující magisterské

Kód Název
548-0018/03 Aplikace systému řízení báze dat
548-0116/01 Bezpilotní letecké prostředky v geoinformatice
548-0117/01 Časoprostorové analýzy
548-0004/07 Dálkový průzkum Země (DPZ)
548-0004/08 Dálkový průzkum Země (DPZ)
548-0004/10 Dálkový průzkum Země (DPZ)
548-0007/08 Databázové systémy
548-0026/02 Exkurze na pracoviště kartografie a GIS
548-0016/08 Geografické informační systémy
548-0016/10 Geografické informační systémy
548-0016/11 Geografické informační systémy
548-0016/13 Geografické informační systémy
548-0126/01 Geografické informační systémy v bezpečnostním inženýrství
548-0058/02 Geoinformační technologie
548-0058/06 Geoinformační technologie
548-0058/07 Geoinformační technologie
548-0058/12 Geoinformační technologie
548-0111/01 Geovizualizace
548-0119/01 Geowebové služby a senzorové sítě
548-0127/01 GIS metody a dálkový průzkum Země v geoturistice
548-0064/05 GIS v regionálních analýzách
548-0064/06 GIS v regionálních analýzách
548-0064/08 GIS v regionálních analýzách
548-0048/03 Globální navigační a polohové systémy
548-0048/05 Globální navigační a polohové systémy
548-0005/02 Informační systémy
548-0065/03 Komunikační technologie
548-0113/01 Metody zpracování experimentálních dat
548-0059/03 Modelování a simulace v geovědách
548-0115/01 Neurčitost v geoinformatice
548-0041/03 Objektově-orientovaná analýza a návrh
548-0040/03 Objektově orientované technologie
548-0027/03 Odborná praxe
548-0063/04 Plánování aplikací geoinformačních technologií
548-0001/04 Programování I
548-0046/02 Programování III
548-0046/04 Programování III
548-0047/02 Programování IV
548-0049/03 Projektové řízení
548-0044/06 Prostorová analýza dat
548-0095/01 Seminář k diplomové práci I
548-0096/01 Seminář k diplomové práci II
548-0096/03 Seminář k diplomové práci II
548-0097/01 Seminář k diplomové práci III
548-0098/01 Seminář k diplomové práci IV
548-0033/03 Socioekonomická geografie
548-0039/04 Systémy GIS v PO
548-0039/05 Systémy GIS v PO
548-0114/01 Terénní cvičení z mapování
548-0110/01 Týdenní soustředění z GIT
548-0060/04 Základy geografie
548-0075/01 Značkovací jazyky
548-0009/05 Zpracování dat v GIS
548-0009/07 Zpracování dat v GIS

magisterské

Kód Název
548-0127/01 GIS metody a dálkový průzkum Země v geoturistice
548-0064/05 GIS v regionálních analýzách

doktorské

Kód Název
548-0930/01 Aplikované geoinformační technologie
548-0907/02 Dálkový průzkum země
548-0914/02 Geografie
548-0916/02 Geoinformační technologie
548-0915/02 Geoinformační technologie a bezpečnost
548-0929/01 Geovizualizace
548-0908/02 Globální navigační a polohové systémy
548-0913/02 Modelování v geovědách
548-0927/01 Plánování aplikací geoinformačních technologií
548-0926/01 Prostorová statistika
548-0921/02 Prostorové databáze
548-0998/01 Předmět absolvovaný na ČVUT
548-0997/01 Předmět absolvovaný na MENDELU
548-0999/01 Předmět absolvovaný na OU
548-0924/01 Výpočetní aspekty geoinformačních technologií

univerzita 3. věku

Kód Název
548-0125/01 Dálkový průzkum Země
548-0124/01 Globální navigační družicové systémy (GPS)
548-0102/01 Mobilní komunikace
548-0121/01 Práce s textovým a tabulkovým editorem
548-0120/01 Tvorba digitálních prezentací
548-0123/01 Tvorba tematických map
548-0122/01 Základy práce s geografickými daty
548-1001/01 Zdroje a interpretace geografických dat
548-0100/01 Zhotovení a úprava fotografií