Kód Název
548-0069 Algoritmizace prostorových úloh
548-0018 Aplikace systému řízení báze dat
548-0116 Bezpilotní letecké prostředky v geoinformatice
548-0117 Časoprostorové analýzy
548-0907 Dálkový průzkum země
548-0004 Dálkový průzkum Země (DPZ)
548-0007 Databázové systémy
548-0071 Digitální modely reliéfu
548-0024 Digitální zpracování dat v DPZ
548-0014 Exkurze na pracoviště GIS
548-0026 Exkurze na pracoviště kartografie a GIS
548-0083 GeoComputation
548-0016 Geografické informační systémy
548-0914 Geografie
548-0058 Geoinformační technologie
548-0915 Geoinformační technologie a bezpečnost
548-0111 Geovizualizace
548-0929 Geovizualizace
548-0119 Geowebové služby a senzorové sítě
548-0064 GIS v regionálních analýzách
548-0048 Globální navigační a polohové systémy
548-0908 Globální navigační a polohové systémy
548-0124 Globální navigační družicové systémy (GPS)
548-0005 Informační systémy
548-0092 Interpretace geodat
548-0065 Komunikační technologie
548-0093 Kvantitativní metody v geografii
548-0104 Legislativní a etické aspekty zpracování geodat
548-0113 Metody zpracování experimentálních dat
548-0066 Mobilní geoinformační technologie
548-0102 Mobilní komunikace
548-0059 Modelování a simulace v geovědách
548-0012 Modelování terénu a krajiny
548-0913 Modelování v geovědách
548-0042 Multimediální systémy
548-0115 Neurčitost v geoinformatice
548-0041 Objektově-orientovaná analýza a návrh
548-0040 Objektově orientované technologie
548-0027 Odborná praxe
548-0085 Odborná stáž
548-0063 Plánování aplikací geoinformačních technologií
548-0927 Plánování aplikací geoinformačních technologií
548-0074 Počítačové aspekty geoinformačních technologií
548-0094 Pokročilé metody zpracování GNSS měření
548-0121 Práce s textovým a tabulkovým editorem
548-0076 Prezentační techniky
548-0105 Programování aplikací pro web
548-0001 Programování I
548-0003 Programování II
548-0046 Programování III
548-0047 Programování IV
548-0049 Projektové řízení
548-0044 Prostorová analýza dat
548-0926 Prostorová statistika
548-0080 Prostorové databáze
548-0921 Prostorové databáze
548-0118 Prostorové usuzování
548-0998 Předmět absolvovaný na ČVUT
548-0997 Předmět absolvovaný na MENDELU
548-0999 Předmět absolvovaný na OU
548-0062 Publikování prostorových dat v prostředí WWW
548-0081 Semestrální projekt A
548-0082 Semestrální projekt B
548-0095 Seminář k diplomové práci I
548-0096 Seminář k diplomové práci II
548-0097 Seminář k diplomové práci III
548-0098 Seminář k diplomové práci IV
548-0033 Socioekonomická geografie
548-0086 Soustředění ze zpracování geodat
548-0039 Systémy GIS v PO
548-0068 Tematická kartografie
548-0050 Terénní cvičení z GIS a GNSS
548-0114 Terénní cvičení z mapování
548-0120 Tvorba digitálních prezentací
548-0110 Týdenní soustředění z GIT
548-0091 Úvodní terénní cvičení
548-0924 Výpočetní aspekty geoinformačních technologií
548-0060 Základy geografie
548-0057 Základy geoinformatiky
548-0070 Základy informatiky
548-0034 Základy systémové analýzy v geovědách
548-0019 Zdroje prostorových dat
548-0100 Zhotovení a úprava fotografií
548-0075 Značkovací jazyky
548-0009 Zpracování dat v GIS