Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Využití zbytků po spalování pro snižování obsahu potenciálně toxických kovů ve vodném prostředí
Kód
SP2023/017
Předmět výzkumu
Předkládaný projekt se bude zabývat možností využití popelu a popílku ze spalování jako sorbentu pro snížení obsahu potenciálně toxických polutantů v kyselých odpadních vodách a dále možností využití použitého sorbentu jako částečné náhrady plniva nebo pojiva v cementových kompozitech. Kvůli tlaku na snižování množství odpadu ukládaného na skládky je potřeba hledat způsoby, kterými bude možné využívat odpady vznikající při procesech, které nelze provádět bezodpadovými způsoby. Mezi tyto procesy patří jak výroba energie spalováním, tak sorbování polutantů na materiály na bázi uhlíku.
Rok zahájení
2023
Rok ukončení
2023
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam