Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Frázová banka akademické češtiny a její využití ve výzkumu a výuce akademického psaní
Kód
TL05000309
Předmět výzkumu
Cílem projektu je využít možnosti plynoucí ze spolupráce odborníků na stylistiku, kontrastivní rétoriku, korpusovou lingvistiku, IT a didaktiku akademického psaní. Hlavním výstupem bude frázová banka akademické češtiny, umožňující uživatelům porovnat rétorické struktury užívané v češtině a angličtině. Frázová banka akademické češtiny poskytne neocenitelnou pomoc autorům píšícím česky i anglicky, neboť tyto dva jazyky náleží k různým kulturám psaní. Frázová banka bude primárně využívána ve výuce akademického psaní a k tvorbě koherentních a argumentativně přesvědčivých textů. Díky zmapování rétorických struktur v češtině si budou pisatelé lépe uvědomovat nástrahy psaní v jiném jazyce a dokáží se vyhnout častým chybám.
Rok zahájení
2021
Rok ukončení
2023
Poskytovatel
Technologická agentura
Kategorie
Obecná forma
Typ
ÉTA
Řešitel
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam