Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Tvorba multimediálních textů předmětu Zásobování vodou
Kód
RPP2020/33
Předmět výzkumu
Výuka předmětu Zásobování vodou (povinný) je v 5 semestru bakalářského stupně studia oboru Technologie a hospodaření s vodou na HGF VŠB-TU Ostrava. Tento předmět patří mezi klíčové předmety bakalářského oboru Technologie a hospodaření s vodou - 2102R006. Předkládaný projekt si klade za cíl vytvořit komplexní multimediální materiál k zajištění výuky v uvedeném předmětu, který bude zároveň obsahovat nové poznatky a předpisy, moderní trendy a potřeby odborné praxe. Učební texty budou určeny studentům VŠB-TU Ostrava, dále i studentům ostatních vysokých škol a univerzit a veřejnosti.
Rok zahájení
2020
Rok ukončení
2020
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Řešitel
Zpět na seznam