Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Studium vzájemných interakcí kovů a mikroorganizmů v životním prostředí s cílem tvorby nových biotechnologických postupů.
Kód
8X20009
Předmět výzkumu
Mikroorganizmy a kovy na sebe vzájemně působí v různých prostředích už po staletí. Kovy představují pro mikroorganismy důležité živiny potřebné pro jejich růst. V současnosti roste spotřeba kovů, a tím roste i jejich množství v ŽP a jejich systémech. Porozumění vztahu mezi kovy a mikroorganismy vyvolává interakce, které jsou nutné pro pochopení mechanismů rezistence mikroorganismů vůči kovům. Ty se zdají být úzce spojeny s mechanismy rezistence vůči antibiotikům. Stejně jako na základě poznání mechanismů, které mikroorganismy využívají jako obranu proti účinku kovů, je možné navrhovat účinné ale zároveň environmentálně přijatelné (bio)technologie vhodné pro odstranění kovů z jednotlivých složek ŽP. Hlavním cílem projektu je studium vybraného prostředí, které je silně kontaminované kovy z pohledu přítomných mikrobiálních populací a poznatky o mechanismech, které tyto mikroorganismy využívají při obraně vůči kovům. Toho lze využít při návrhu technologií vhodných při odstraňování kovů z ŽP. Unikátní propojení znalostí tří partnerů z oblasti techniky a mikrobiologie může zaručit dosažení navrhovaných cílů.
Rok zahájení
2020
Rok ukončení
2022
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Obecná forma
Typ
Mobility
Řešitel
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam