Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
TERDUMP Spolupráce VŠB-TU/GIG Katowice na průzkumu hořících hald na obou stranách společné hranice
Kód
CZ.11.4.120/0.0/15_006/0000074
Předmět výzkumu
Meziinstitucionální spolupráce je zaměřena na společné monitorování a analýzu termicky aktivních odvalů a hald po těžbě uhlí v regionech Ostravska a Horního Slezska (PL). Na základě tohoto bude provedeno posouzení rizika z hlediska emise prachu a plynů, které zhoršují kvalitu ovzduší v příhraničních oblastech. Projekt vychází z doporučení a závěrů projektu CZ.3.22/1.2.00/12.03398 Hodnocení koncentrací PAU a těžkých kovů na povrchu odvalů a v okolí průmyslových podniků (PAHMET 2013-15).
Rok zahájení
2017
Rok ukončení
2019
Poskytovatel
Ministerstvo pro místní rozvoj
Kategorie
Obecná forma
Typ
INTERREG V-A (Česká republika - Polská republika)
Řešitel
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam