Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Výzkum možností využití umělé infiltrace pro zkapacitnění zdrojů podzemních vod v suchých obdobích
Kód
QJ1620148
Předmět výzkumu
Projekt je zaměřen na: - studium možností využití umělé infiltrace ke zkapacitnění zdrojů podzemních vod v suchých obdobích; - laboratorní a terénní měření pro vytipování vhodných lokalit a zdrojů vod pro umělou infiltraci; - testování umělé infiltrace v reálných podmínkách; - vytvoření metodického postupu nejvhodnějšího způsobu umělé infiltrace povrchových vod do vod podzemních; - realizace poloprovozního ověření umělé infiltrace ve vybrané lokalitě.
Rok zahájení
2016
Rok ukončení
2018
Poskytovatel
Ministerstvo zemědělství
Kategorie
Obecná forma
Typ
Komplexní udržitelné systémy v zemedělství
Řešitel
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam