Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Inovace 7 předmětů zajišťovaných Institutem environmentálního inženýrství pro studenty denního a kombinovaného studia
Kód
RPP2016/141
Předmět výzkumu
Jedná se o multidisciplinární projekt Institutu environmentálního inženýrství, do kterého jsou zapojeni jednotliví pracovníci všech oddělení institutu. Plánována je inovace 7 předmětů v rámci stávajících studijních programů a podporu jazykových kompetencí studentů doktorského a denního studia. Projekt bude zaměřen: -inovace studijních materiálů pro předmět Úprava toků, které umožní studentům zpracovávat v rámci tohoto předmětu praktické úlohy -přístrojové a podpůrné materiálové vybavení Laboratoře aplikované ekologie (J 345) a zavedení metody IBSE (inquiry-based science education) do výuky předmětů Obecná ekologie, Environmentální geomorfologie a Inženýrská ekologie -inovace předmětu Biologické metody zpracování odpadů prostřednictvím tvořeného Atlasu zařízení na zpracování biologicky rozložitelného odpadu v Moravskoslezském kraji. -přístrojové a podpůrné materiálové vybavení laboratoře pedologie a environmentálních rizik (D400) a zavedení tzv. projektového vyučování do výuky Oborového terénního cvičení -inovace předmětu Informatika a bibliografie Všechny podpůrné materiály, vytvořené výukové texty, atlas, přístroje a spotřební materiál budou využity studenty denního, kombinovaného i doktorského studia, a budou využity i pro zapojení talentovaných studentů do výzkumné činnosti a budou povzbuzovat k aktivnímu přístupu studentů k výuce. Všechny vytvořené texty a materiály budou zveřejněny na stránkách VŠB-TUO a institutu environmentálního inženýrství. K podpoře většího zájmu studentů o studium budou v rámci projektu využity moderní metody pro zvýšení atraktivity výuky: -bude podpořena „zábavnější“ výuka prostřednictvím vytvořených učebních textů -vytvořený atlas umožní studentům lépe uchopit aktuální tématiku -do výuky bude zavedena tzv. projektová výuky, která bude primárně podporovat aktivitu studentů při řešení problémů -do výuky bude zavedena metoda IBSE (inquiry-based science education - badatelsky orientovaným přírodovědným vzděláváním). Takovéto vzdělávání podle doložených zjištění prokázalo svou efektivitu v primárním a sekundárním vzdělávání a dle našich zkušeností s projektem CZ 1.07/2.3.00/45.0021 "Zlepši si techniku" je úspěšná i jeho sofistikovanější aplikace v rámci terciálního vzdělávání.
Rok zahájení
2016
Rok ukončení
2018
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Řešitel
Zpět na seznam