Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
HODNOCENÍ ZDROJŮ A RIZIK SPOJENÝCH S INVAZNÍMI DRUHY ROSTLIN V PŘÍHRANIČNÍ OBLASTI
Kód
CZ.11.4.120/0.0/15_006/0000059
Předmět výzkumu
Projekt se týká ochrany biologické rozmanitosti původních ekosystémů v příhraničních oblastech a současně zvýšení povědomí místních obyvatel a místních samospráv s problematikou spojenou s výskytem invazních druhů v návaznosti na směrnici UNEP/CBD/COP/12/L.5 INVASIVE/ALIEN/SPECIES(2014). Tyto druhy se šíří nekontrolovaně také v příhraničních oblastech. Jsou hrozbou pro všechny vyvíjející se a již stabilizované suchozemské a vodní ekosystémy. Negativně ovlivňují přírodní prostředí díky změně stanovišť a vytěsňováním původních druhů. V rámci projektu bude vyvinuta autorská metoda k hodnocení zdrojů a rizik spojených s výskytem invazních druhů rostlin v území vybraných obcí v česko-polské příhraniční oblasti. Metoda hodnocení je založena především na použití bezpilotního přístroje - UAV(drones) vybaveného kamerou s dostatečným rozlišením, které umožní identifikaci porostů invazních druhů. Na základě získaných fotografií a terénním ověřením budou definovány zdroje, rizika a možné cesty šíření. Bude zpracován plán snížení a eliminace rizik, včetně časového plánu, odhadu nákladů, s uvedením nezbytného monitoringu a údajů o možných zdrojích financování. Cílem projektu je spolupráce mezi institucemi, samosprávou, výměna znalostí a zkušeností k ochraně území před invazními druhy rostlin. V rámci projektu budou realizována školení pro obyvatele a místní samosprávy k řešení invazních druhů. Zkušenosti, výsledky a závěry projektu budou šířeny mezi obyvateli a veřejnými institucemi, zejména v příhraničních oblastech.
Rok zahájení
2017
Rok ukončení
2019
Poskytovatel
Zahraniční granty
Kategorie
Obecná forma
Typ
Zahraniční granty
Řešitel
Zpět na seznam