Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Zavedení praktické úlohy " Stanovení PCBs metodou GC v rámci inovace praktima předmětu Instrumentální metody
Kód
FRVŠ/2008/2221
Předmět výzkumu
Se zvyšujícím se zájmem studentů o interdisciplinární studium problematiky ochrany a tvorby životního prostředí, roste rovněž požadavek na neustálé zkvalitňování forem a metod výuky na Institutu environmentálního inženýrství. S tím souvisí i nutná a postupná modernizace metodologických postupů environmentálních laboratoří. Řešení projektu podpoří uplatňování nových vzdělávacích metod a poznatků v praktické výuce instrumentálních metod oboru Environmentální inženýrství, ale i v jiných environmentálních oborech vyučovaných na Hornicko-geologické fakultě (obor Zpracování a zneškodňování odpadů prezenční i kombinovaná forma studia, obor Environmentální biotechnologie- prezenční forma) a to v souladu s dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy ČR. Hlavním záměrem je postupnou modernizací stávajících praktických úloh docílit symbiózy modernizace (inovace) praktické výuky v rámci předmětu Instrumentální metody a rozvoje metodologie, která povede studenty k větší aktivitě a tvůrčímu přístupu samostatně řešit zadané problémy. Posluchač tak bude schopen se orientovat v moderní laboratorní technice.
Rok zahájení
2008
Rok ukončení
2008
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Řešitel
Zpět na seznam