Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Zavedení nové úlohy "Stanovení PAHs metodou HPLC" c rámci inovace praktika předmětu Instrumentální metody
Kód
FRVŠ/2007/2020
Předmět výzkumu
Multimediální texty jsou základem moderní výuky. Řešení projektu tak podpoří uplatňování nových vzdělávacích metod a poznatků ve výuce organické chemie v rámci předmětů Kontaminanty životního prostředí v oboru environmentální inženýrství a Organické kontaminanty v oboru Zpracování a zneškodňování odpadů na Hornicko-geologické fakultě VŠB TU-Ostrava Vzhledem k tomu, že multimediální texty Základy organické chemie pro environmentální obory, budou důsledně respektovat a používat novinky v českém systematickém názvosloví, které jsou již platné od roku 2001, bude mít použitelnost multimedií určitě mnohem širší uplatnění než v současné době předpokládám. Vzhledem k inovovanému názvosloví platného od roku 2001 budou texty jistě využívány i v jiných oborech než pouze environmentálních. Výstupem řešení předkládaného projektu bude zpracovaná forma multimediálního výukového textu, která bude od příštího roku rovněž přístupná na vysokoškolské síti, aby mohla být aktivně využívaná.
Rok zahájení
2007
Rok ukončení
2007
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Řešitel
Zpět na seznam