Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Modernizace llaboratoře organických kontaminantů životního prostředí pro environmentální obory
Kód
FRVŠ/2006/3160
Předmět výzkumu
Se zvyšujícím se zájmem studentů o interdisciplinární studium, problematiky ochrany a tvorby životního prostředí a požadavkem neustálého zkvalitňování forem a metod výuky souvisí i nutná a postupná modernizace environmentálních laboratoří. Vybavení laboratoří je jednou ze zásadních podmínek úspěšné a smysluplné výuky, kde experiment hraje její nedílnou součást. Řešení projektu tak podpoří uplatňování nových vzdělávacích metod a poznatků ve výuce chemie v oboru environmentální inženýrství ale i v jiných environmentálních oborech na Institutu environmentálního inženýrství (obor Zpracování a zneškodňování odpadů prezenční i kombinovaná forma studia, obor Technologie a hospodaření s vodou prezenční forma studia) a to v souladu s dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy ČR.
Rok zahájení
2006
Rok ukončení
2006
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Řešitel
Zpět na seznam