Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Multimediální učební texty-analytikcká chemie pro environmnetální obory
Kód
FRVŠ/2004/395
Předmět výzkumu
Multimediální texty jsou základem moderní výuky. Zpracovaná forma multimediálního výukového textu pro Analytickou chemii environmentálních oborů bude koncipována k získání teoretických i praktických znalostí založených na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje v oblasti analytické chemie, na zvládnutí jejich aplikace a zejména na rozvinutí schopnosti k tvůrčí činnosti posluchačů. Hlavním cílem je změnit strukturu dosavadní výuky na IEI s možností širšího využití multimediálního textu a to nejen v rámci prezenčního studia, ale rovněž dalších forem studia (kombinované, distanční, univerzita třetího věku a jiné neziskové programy celoživotního vzdělávání). Řešení projektu tak podpoří uplatňování nových vzdělávacích metod a poznatků ve výuce chemie v oboru Environmentálního inženýrství a v jiných environmentálních oborech a to v souladu s dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy ČR. Náplní prezentace bude kombinace grafiky, videa, videosekvencí (tj. cca 30 sec. dlouhý sled videa, fotografií a textů vytvořených střihem a animací v PC).
Rok zahájení
2004
Rok ukončení
2004
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Řešitel
Zpět na seznam