Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Postgraduální škola průmyslové ekologie
Kód
MSCF-CT-2005-029529
Předmět výzkumu
Cílem projektu je výuka doktorandů a mladých vědců v oblasti průmyslové ekologie. Navržený projekt sestává ze 7 výukových kurzů v průběhu 2 let. Z každého kurzu úspěšný student získá 7,5 ECTS kreditu. Kurz sestává z přednášek, cvičení, programů a vlastní práce. V některých kurzech bude využíván vědecký software. Kurzu poběží buď ve dvou týdenních nebo jedné dvoutýdenní sekci s dokončením vlastního projektu po skončení kurzu. Studenti mohou využít jako základ práce své vlastní téma disertační práce.
Rok zahájení
2006
Rok ukončení
2009
Poskytovatel
Technologická agentura
Kategorie
Obecná forma
Typ
Program TS
Řešitel
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam