Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Vývoj metody a testovacího zařízení pro flotační čištění odpadních vod a likvidaci čistírenských a vodárenských kalů
Kód
GA105/93/2191
Předmět výzkumu
Vývoj a výroba modelového testovacího zařízení pro návrh technologií flotačního čištění (nebo předčištění) průmyslových odpadních vod včetně likvidace flotačních kalů peletovou flokulací v přídavném flokulačním zařízení. Flotační zařízení je vyznačenou j ako vanový, horizontální flotátor s injektorovou aerací, přídavné peletizační zařízení pro pěnový flotační produkt je řešeno jako peletizační válec originální konstrukce. Modelové flotační a peletizační zařízení jako celek umožní v laboratorním měřítku o ěřovat a testovat různé technologické varianty fyzikálně-chemického čištění odpadních vod a další likvidace separovaných vodárenských čistírenských kalů.
Rok zahájení
1993
Rok ukončení
1995
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma
Typ
Standardní projekty
Řešitel
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam