Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Využití úletů z termického sušení ke zvýšení užitných vlastností nízkovýhřevných druhů hnědých uhlí
Kód
GA105/06/0083
Předmět výzkumu
Současná světová spotřeba fosilních paliv, která se neustále zvyšuje, má za následek snahu o využívání veškerých dostupných zásob uhlí a tedy i o ty méně kvalitní zdroje, které vznikaly po celá desetiletí jako vedlejší produkt z úpravy uhlí. Cílem tohoto je ověření možností využití úletů vznikajících při sušení černouhelných kalů, které jsou zpětně přetěžovány z již dříve vzniklých odkališť, k výrobě nového vícesložkového paliva. Při úpravě hnědého uhlí vznikají nízkovýhřevné druhy hnědých uhlí, jejichž spalování je omezeno nízkou výhřevností a vysokým obsahem síry. Jejich vhodná kombinace s dalšími testovanými složkami, odpadními látkami s významným energetickým obsahem a biomasou, umožní snížení obsahu síry. Přítomnost úletů z termického sušení černouhelných kalů přispěje významně ke zvýšení výhřevnosti a tím ke zlepšení užitných vlastností těchto paliv. Takto připravená paliva budou zvyšovat užitné vlastnosti v dnešní době používaných paliv a zároveň eliminovat negativní dopady na životní prostředí, ke kterým dochází jejich spalování.
Rok zahájení
2006
Rok ukončení
2008
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma
Typ
Standardní projekty
Řešitel
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam