Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Výzkum odpadových produktů hornictví a energetiky z hlediska možností jejich ukládání v podzemních prostorech v karbonských podmínkách OKR
Kód
GA105/93/2374
Předmět výzkumu
Podstatou záměru projektu je řešení problematiky nakládání s průmyslovými odpady především z hornictví a energetiky, a to analýzou možnosti realizace tzv. skládkového hornictví v konkrétních podmínkách ostravsko-karvinských dolů. Jedná se především o kat egorizaci vybraných druhů průmyslových odpadů na základě stanovení jejich vlastností s ohledem na jejich vliv na geoprostředí. Dále půjde o podrobnou analýzu konkrétních podmínek podzemních prostorů z hlediska posouzení vhodnosti ukládání odpadních a zby kových materiálů v podzemí.
Rok zahájení
1993
Rok ukončení
1995
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma
Typ
Standardní projekty
Řešitel
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam