Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Environmentální problémy hornické a prumyslové krajiny
Kód
MSM 273500016
Předmět výzkumu
V území postizených tezbou nerostných surovin predstavují významné problémy zejména škody zpusobené v minulosti poklesové kotliny, odvaly dulních hlušin a dalších prumyslových odpadu, znecištení ovzduší, pudy, povrchových a podzemních vod. Hlavní tématické okruhy projektu: Hodnocení environmentálních rizik v hornické krajine. Kontaminace pud a staré ekologické záteze v územích ovlivnených hornickou a prumyslovou cinností. Metody dekontaminace v oblastech starých ekologických zátezí. Velkoobjemové odpady z hornické a prumyslové cinnosti a jejich zaclenení do krajiny, recyklace a vyuzití odpadu. Povrchové a podzemní vody v krajine postizené hornickou cinností . Dulní vody, jejich vliv na zivotní prostredí a metody jejich cištení. Inzenýrsko-geologická problematika hornicky postizených oblastí. Regenerace devastované hornické krajiny s cílem obnovy ekologické stability. Poklesové kotliny v hornické krajine, jejich vývoj a zaclenení do obnovené krajiny.
Rok zahájení
1999
Rok ukončení
2004
Poskytovatel
VŠB - TUO
Kategorie
Obecná forma
Typ
Záznamy z EVP bez programu
Řešitel
Zpět na seznam