Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Seminář "Ekologická stabilita a hodnocení krajiny"
Kód
VV99021
Předmět výzkumu
Uspořádaní semináře a vydání sborníku "Ekologická stabilita a hodnocení krajiny" je navrženo jako součást činnosti Centra ekologických informací na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava. Seminář je určen pro širší i dobornou veřejnoust, studenty středních škol a učitele z Ostravského regionu. K semináři bude vydán sborník referátů a dalších materiálů formou zvláštího čísla zpravodaje Den Zemý. Organizátorem je Institut Environmentálního inženýrství VŠB-TUO s účastí doktorandů a posluchačů. Akce navazuje a vychází z doporučení semináře, který institut uspořádal v roce 1997 na téma "Nežádoucí a zavlečené druhy rostlin v našich ekosystémech". Cílem semináře je propagace a popularizace zásad ochrany krajiny, krajinného výzkumu, informace veřejnosti o environmentálním inženýrství na VŠB a možnostech studovat tento obor.
Rok zahájení
1999
Rok ukončení
1999
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Obecná forma
Typ
Popularizace výzkumu a vývoje
Řešitel
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam