Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Úprava a využití stavební suti pro sanaci termicky aktivních odvalů
Kód
SP2022/57
Předmět výzkumu
Prvním cílem projektu je prověřit možnost imobilizace potencionálně toxických prvků (PTE) v kontaminovaných půdách termicky aktivních odvalů, a to za pomocí přídavku stavební suti. Termicky aktivní odvaly se vyznačují tím, že se průměrná hodnota výměnné půdní reakce pohybuje kolem hodnoty 4,5, lze proto předpokládat, že se zde bude zvyšovat obsah biologicky dostupných rizikových kovů. Budou navrženy nejideálnější poměry odpadního substrátu a stavební suti. V navržených směsích pak budou provedeny testy pomocí sekvenční BCR analýzy (European Community Bureau of Reference) na biodostupnost vybraných potenciálně rizikových kovů, tedy do jaké míry mohou být rizikové prvky mobilní v dalších složkách životního prostředí. Použití stavební suti bylo vybráno na základě vysoké hodnoty pH (cca 9-13) a také z důvodu, že se jedná o vedlejší produkt z demolic staveb po ukončení životního cyklu, jehož následné využití je podmíněno Politikou druhotných surovin ČR pro období 2019-2022. Druhým cílem projektu je využití stavební suti v kombinaci s hlušinou (v množství 20 a 50 % z objemu plniva) pro vytvoření nového typu udržitelného materiálu – cementového kompozitu, který bude šetřit přírodní zdroje kameniva ze 100 %. Opět tento cíl je v souladu s požadavky Politiky druhotných surovin ČR pro období 2019-2022. ====== Rozpočet projektu se zdůvodněním ====== Celková požadovaná částka na projekt: 500 000 Kč 1. Osobní náklady celkem 0 2. Stipendia – 123 000,- Kč Stipendium ve výši 123 000 Kč bude přiznáno studentům za práci na projektu. Návrh stipendií pro členy řešitelského kolektivu společně s doplněním pracovních činností: Ing. Jakub Charvát – 36 000 Kč Náplň práce v rámci projektu: příprava cementových kompozitů, úprava stavební suti a hlušiny, sítová analýza recyklátu ze stavební suti, testování fyzikálně-mechanických vlastností cementových kompozitů, příprava publikačních a aplikovaných výstupů Ing. Kateřina Máčalová – 36 000 Kč Náplň práce v rámci projektu: příprava cementových kompozitů, úprava stavební suti a hlušiny, sítová analýza recyklátu ze stavební suti, testování fyzikálně-mechanických vlastností cementových kompozitů, příprava publikačních a aplikovaných výstupů Ing. Lucie Syrová– 33 000 Kč Náplň práce v rámci projektu: odběr a zpracování vzorků, realizace výluhů, BCR analýza. Ing. Lukáš Balcařík – 0 Kč Náplň práce v rámci projektu: příprava rešerše, návrh metodiky odběru hlušiny, příprava směsi hlušiny, vyhodnocení a zpracování výsledků, příprava článků Bc. Zuzana Širůčková. – 3 000 Kč Náplň práce v rámci projektu: příprava rešerše, příprava metodiky pro zpracování směsí pomocí sekvenční BCR analýzy, Bc. Pavlína Richtárová – 5 000 Kč Náplň práce v rámci projektu: příprava rešerše, příprava cementových kompozitů, Bc. Petr Novák – 5 000 Kč Náplň práce v rámci projektu: příprava cementových kompozitů, úprava stavební suti a hlušiny Bc. Julija Kosačová – 5 000 Kč Náplň práce v rámci projektu: příprava rešerše, příprava cementových kompozitů, Ing. Martin Halík – 0 Kč Náplň práce v rámci projektu: vyhodnocení fyzikálně-mechanických vlastností cementových kompozitů, příprava publikačních a aplikovaných výstupů. MSc. Samaneh Shaghaghi – 0 Kč Náplň práce v rámci projektu: příprava rešerše, příprava metodiky pro zpracování směsí pomocí sekvenční BCR analýzy, vyhodnocení výsledků, příprava článků, příprava publikačních a aplikovaných výstupů Ing. et Ing. David Striegl DiS. et DiS. – 0 Kč Náplň práce v rámci projektu: vyhodnocení fyzikálně-mechanických vlastností cementových kompozitů, příprava publikačních a aplikovaných výstupů. 3. Materiálové náklady – 139 000 Kč Materiálové náklady budou sloužit pro zakoupení: Laboratorních potřeb (chemikálie čistoty p.a. pro přípravu loužicích roztoků (20 000,-) laboratorní odměrné sklo pro přípravu roztoků (12 000,-), jednorázové špičky na mikropipety (7 000,-), filtrační papíry (5 000,-), stojany pro filtrační nálevky čtyřmístné 5ks (16 000,-), nálevky 20ks (3 000,-), kyvety do centrifugy (8 000,-), odběrové sáčky a plastové kbelíky pro přenášení a uchovávání vzorků (5 000,-), ochranné pomůcky terén a laboratoř (15 000,-), nářadí do terénu (nerezová náběrová lopatka 400 ml, rýč atd. (4 000 ,-), Kancelářský materiál + tonery 2 sady pro multifunkční zařízení HP Color laserJet 100 MFP m175nw, 2 sady pro multifunkční zařízení HP Color laserjet pro MFP m476dn a HP Laserjet pro 400 (19 500 Kč). Zakoupení surovin pro přípravu cementových kompozitů – cement, přísady, příměsi, pigmenty (8 000 ,-) a normový písek včetně dopravy (10 500 ,-), diamantový kotouč (4 000,-), brusné papíry různých zrnitostí – pro přípravu zkušebních těles na broušení a leštění povrchu (2 000 ,-), 4. Drobný hmotný a nehmotný majetek - 35 000,- Kč Bude pořízeno: elektroda do pH metru (8000,-), pracovní stanice (27 000,-) pro zpracování dat v terénu, lokalizace odběrných míst v terénu a vyhodnocení dat z měření a testů. 5. Služby – 138 000 Kč Náklady spojené s publikací 2 článků v časopisech s IF v Q1 a/nebo Q2 včetně korektur anglického textu (2 x 55 000 = 110 000,-), servis laboratorního přístroje - spektrofotometr Hach 2800 sloužícího pro elementární prvkovou analýzu vybraných kovů ve vodných výluzích (20 000,-), oprava stloukacího stolku ZSF 40, pro výrobu cementových kompozitů na bázi stavební suti a hlušiny (8 000,-), 6. Cestovní náhrady – 15 000 Kč Doprava pro zajištění vzorků odvalu, zajištění vstupních složek (stavební suti,cementu) pro přípravu cementových kompozitů (15 000 ,-). 7. Doplňková (režijní) náklady max. do výše 10% 50 000 Kč Dle požadavků poskytovatele. 8. Konference (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0 Kč 0 9. Investice O kč 0
Rok zahájení
2022
Rok ukončení
2022
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam