Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Výzkum eliminace vybraných farmak z kalu z ČOV
Kód
SP2022/40
Předmět výzkumu
Návrh projektu řeší zmapování úrovně znečistění říčních sedimentů v oblasti Ostravy, konkrétně okolí ÚČOV Ostrava vybranými farmaky (léčiva používaná zejména při léčbě onemocnění SARS-CoV-2 (účinná složka – dexametazon, carbamazepine)) a možnost snížení znečistění kombinovanými postupy (fyzikálními postupy na patentovaném zařízení EP 2388068 v kombinaci s biotechnologiemi za použití vybraných bakteriálních kmenů). Vybraná léčiva spadají do návrhu seznamu nových prioritních látek (blíže závěry z workshopu "EQSD, GWD,WFD ze dne 21.5.2021"). Návrh projektu reaguje na aktuální zdravotní situaci.
Rok zahájení
2022
Rok ukončení
2022
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam