Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Biomonitoring toxických účinků kovů a polokovů v industriálně zatíženém prostředí
Kód
SP2021/11
Předmět výzkumu
Projekt bude zaměřen na hodnocení toxických účinků kovů a polokovů v prostředí Ostravské aglomerace – v prostředí dlouhodobě ovlivněném důlní a průmyslovou činností. Biomonitoring bude prováděn pomocí nižších rostlin – mechorostů, hodnocenými parametry budou změny v jejich základních fyziologických funkcích, kde budou hodnoceny především růstové a reprodukční faktory, ale také stresové a adaptační faktory. Všechny uváděné parametry budou vyhodnocovány v interakcích s významnými faktory kontaminace prostředí, tedy s mírou působení toxických kovů a polokovů přítomných v uložených odpadech z důlní a průmyslové činnosti a jejich vlivem na vitální a adaptační fyziologické funkce buněk mechorostů. Průzkum bude probíhat na experimentální lokalitě biodegradační plochy v Ostravě – Mariánských Horách, kde je dlouhodobě navážen a ukládán odpad po důlní a průmyslové činnosti. V rámci objektivního vyhodnocení biogenních faktorů prostředí in-situ bude součástí výzkumu rovněž hodnocení vlivu kontaminace ukládaných odpadních substrátů na diverzitu mikrobioty v rhizosféře testovaných mechorostů.
Rok zahájení
2021
Rok ukončení
2021
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam