Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Testování ekotoxického vlivu textilních odpadních vod na organismy vodních ekosystémů
Kód
SP2020/3
Předmět výzkumu
Cílem tohoto projektu je posoudit vliv odpadních vod z textilního průmyslu, které vznikají při zpracování a barvení vlny, na organismy vodních ekosystémů. Testy budou probíhat na reálných vzorcích odpadních vod, odebíraných přímo ze zpracovatelských průmyslových podniků v ČR i v zahraničí (Rakousko). Tematicky tento projekt navazuje na projekt SGS č. 2018/2, který řešil enzymatické schopnosti vybraných druhů mikroorganismů (bakterií, kvasinek a mikroskopických vláknitých hub) účinně degradovat kov-komplexní barviva a pigmenty v textilních odpadních vodách. Současný projekt bude zaměřen na zkoumání environmentálního vlivu biodegradovaných textilních odpadních vod, což je třeba vyhodnotit vzhledem k možnému zpětnému využití těchto vod. Hodnocení ekotoxicity těchto textilních odpadních vod bude provedeno souborem testů kontaktní toxicity na vodních mikroorganismech, především na sladkovodních řasách a prvocích. Řasové testy budou provedeny na základě normy ČSN EN 28692 (75 7740) Jakost vod – Zkouška inhibice růstu sladkovodních řas (ISO 8692:1989), testy na prvocích budou provedeny metodikou SPIROTOX.
Rok zahájení
2020
Rok ukončení
2020
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam