Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Adsorpční studie odstranění toxických látek z kontaminovaných odpadních vod pomocí aktivovaných nízkonákladových odpadů v náplňových kolonách
Kód
SP2015/34
Předmět výzkumu
V současné době je již biosorpce považována za potenciální metodu čištění odpadní vody srovnatelnou s konvenčními technologiemi. V rámci základního výzkumu již byla studována celá řada biosorbentů v tzv. „batch“ systému. Za účelem praktické aplikace je však nutno přistoupit k dalším experimentům, které vyhodnocují chování biosorbentu v systémech podobných provozním podmínkám. Tento aplikovaný výzkum na rozdíl od předešlých zkoumají dynamické systémy s konstantním průtokem roztoku sorbátu. Nejčastěji se pro tento způsob biosorpce používají náplňové adsorbéry v podobě kolony s pevným ložem. Klíčovými parametry experimentů s průtočnými kolonami, které bude nutné v rámci řešení projektu studovat: minimální teoretická výška lože, jeho provozní doba a množství sorbátu potřebného k nasycení lože.
Rok zahájení
2015
Rok ukončení
2015
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam