Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Analýza diverzity kov-rezistentních bakterií v kontaminovaných sedimentech odkališť
Kód
SP2015/31
Předmět výzkumu
Ekosystémy odkališť představují z hlediska výskytu živých organismů extrémní prostředí. Významnou biotickou složku takových ekosystémů tvoří právě mikroorganismy, jejichž adaptační mechanismy na buněčné úrovni jim dovolují přežívat často limitní toxické podmínky vyvolané geochemickým složením tohoto prostředí. V rámci projektu bude zkoumána druhová diverzita bakterií a její základní charakteristiky včetně abundance a frekvence výskytu jednotlivých bakteriálních druhů. Zajímavé izoláty budou dále studovány z hlediska morfologie i fyziologie, předpokládá se nalezení vzácných bakteriálních druhů včetně dosud nepopsaných a nekultivovaných, jejichž další zkoumání je pro mikrobiologická poznání velkým přínosem. U vybraných izolátů budou zkoumány rezistentní vlastnosti podmíněné přítomnosti konkrétních genů rezistence. Perspektivní a zajímavé izoláty z hlediska adaptace na vysoké hodnoty toxických substancí budou uloženy ve sbírce mikroorganismů IEI HGF, případně budou deponovány v CCM – České sbírce mikroorganismů v Brně. Přínos projektu spočívá také v možném využití výsledků v dalších oblastech biologických a environmentálních věd, především při vývoji environmentálně-biotechnologických metod využívajících tyto nově izolované kmeny v bioremediačních metodách in situ. Základní fyziologické charakteristiky nových izolátů budou experimentálně ověřovány v laboratořích IEI HGF VŠB – TUO. Doplňující biochemické a taxonomické vlastnosti budou zkoumány ve spolupráci s Českou sbírkou mikroorganismů při Masarykově univerzitě v Brně. Ve spolupráci s Katedrou krajinnej ekológie a Katedrou geochémie Přírodovědecké fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě budou analyzovány toxické parametry lokalit a jejich vliv na druhovou diverzitu mikroorganismů s využitím kvantitativní rentgenové difrakční analýzy.
Rok zahájení
2015
Rok ukončení
2015
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam