Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Potencionální environmentální dopady brownfields (hornických deponií) ložiska olověno-zinkových rud Nová Ves u Rýmařova na složky životního prostředí
Kód
SP2015/19
Předmět výzkumu
Novoveské ložisko je historicky nejvýznamnějším hydrotermálním ložiskem žilného typu v jesenické oblasti. Těžba rud zde s delšími přestávkami probíhala od středověku až do r. 1959. Následkem těžby Pb-Zn rud jsou v krajině stále viditelné výrazné pozůstatky hornické činnosti (odvaly, poklesy). Je pravděpodobné, že z deponií hlušinového materiálu se do prostředí uvolňují potenciálně toxické prvky. Právě předmětem tohoto výzkumu je studium míry kontaminace vybraných složek životního prostředí potenciálně toxickými prvky. Cílem výzkumu je získat nové informace a poznatky o potencionálním environmentálním dopadu brownfileds (hornických deponií) na složky životního prostředí (voda, půda, rostliny, živočichové).
Rok zahájení
2015
Rok ukončení
2015
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam