Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Využití ocelárenské strusky jako příměsi pro přípravu cementových kompozitů
Kód
SP2016/35
Předmět výzkumu
Předmětem experimentálního výzkumu bude ověření možnosti aplikace jemně mleté ocelárenské strusky jako minerální příměsi do cementových kompozitů za účelem zlepšení jejich vlastností. Budou testovány různé typy cementů (portlandský směsný cement CEM II, vysokopecní cement CEM III a směsný cement CEM V) v kombinaci s minerální přísadou (jemně mletou ocelárenskou struskou) pro přípravu cementových kompozitů na bázi jemně mleté ocelárenské strusky. Hlavní směr výzkumu bude zaměřen na úpravu ocelárenské strusky – drcení a mletí, kdy výsledkem bude jemně mletá ocelárenské struska definována měrným povrchem v intervalu 2000-4000 cm2∙g-1 dle Blaina. U upravené strusky budou provedeny testy: měrného povrchu, RTG difrakce, hydraulické aktivity a analýzy pevného vzorku – matriční a stopové prvky. Další směr výzkumu bude zaměřen na stanovení optimální dávky jemně mleté strusky jako příměsi. Budou testovány dávky příměsí v množství 10, 20 a 30 % z hmotnosti cementu pro přípravu zkušebních těles cementových kompozitů. U připravených zkušebních těles (trámečků rozměrů 40x40x160 mm) s různým zastoupením ocelárenské strusky a různých druhů cementů budou testovány následující vlastnosti pro stanovení optimální dávky příměsi (jemně mleté ocelárenské strusky): - objemová hmotnost zkušebních těles, - počátek a konec tuhnutí cementové pasty, - pevnost v tlaku a v ohybu po 2,7,14,21,28,90 dnech, - mrazuvzdornost, - tepelně technické vlastnosti, - RTG difrakce u vzorků experimentálních záměsí po 28 dnech stáří, - dynamický modul pružnosti. Novost předkládaného projektu spočívá v nalezení nového směru využití nestabilní ocelárenské strusky, s měrným povrchem v intervalu 2000-4000 cm2∙g-1 dle Blaina jako nové minerální příměsi pro výrobu cementových kompozitů.
Rok zahájení
2016
Rok ukončení
2016
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam