Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Studium plynů a mechanismus jejich vzniku při likvidaci odpadů v průběhu pomalého termického rozkladu v poloprovozních podmínkách.
Kód
SP2013/60
Předmět výzkumu
Projekt je zaměřen na porovnání vzniku plynů vzniklých při pyrolýzním zpracování materiálů vhodných pro tento druh likvidace odpadů a další využití různorodého složení materiálu. Měření a metodika vyhodnocování bude probíhat nejen na laboratorní, ale již na poloprovozní technologii. Součástí projektu bude porovnání finanční náročnosti tohoto typu využití vybraných materiálů a jejich možné komerční využití v průmyslu. Je předpoklad velkého množství užitných a průmyslových vzorů, poloprovozních zkoušek.
Rok zahájení
2013
Rok ukončení
2013
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam