Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Odstraňování kovů z vodného prostředí pomocí odpadů ze spalování biomasy
Kód
SP2014/143
Předmět výzkumu
Projekt je zaměřen na zkoumání možností odstraňování vybraných kovů z důlních vod pomocí popela po spalování biomasy rostlinného původu. Vzorek popela bude sítován na zvolené zrnitostní třídy. Budou specifikovány vlastnosti jednotlivých zrnitostních tříd popela stanovením jodového čísla a BET izotermy. Tyto zrnitostní třídy budou použity k odstranění vybraných kovů z důlních vod a následně budou získané výsledky porovnány s výsledky standardně používaných komerčně dostupných činidel pro odstraňování kovů srážením případně adsorpcí.
Rok zahájení
2014
Rok ukončení
2014
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam