Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Hodnocení příspěvků resuspenze prachujako zdroje sekundárních emisí PAU na Ostravsku
Kód
SP2014/133
Předmět výzkumu
Zájmovým územím pro náš výzkum PAU v sekundárních emisích je Ostravský region. V této lokalitě se nachází velké množství známek po metalurgické a hornické činnosti. Většina těchto pozůstatků je tvořena haldami (odvaly), na kterých jsou usazeny prachové částice. Ty se následně erozí, těžbou, rekultivací a podobně dostávají do ovzduší a stávají se z nich tak sekundární zdroje emisí znečišťující ovzduší v regionu. V současné době není k dispozici výzkum složení této druhotné prašnosti v našem regionu a také nejsou k dispozici data, díky nimž by bylo možno vypočítat emise PAU z odvalů a okolí průmyslových areálů. V rámci výzkumu dojde k odebrání vzorků povrchové prašnosti z vytipovaných lokalit a vzorky budou následně hodnoceny na chemické složení vzhledem k PAU. Následně bude provedeno vyhodnocení získaných dat a jejich vzájemné porovnání.
Rok zahájení
2014
Rok ukončení
2014
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam