Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Studium závislosti sorpce polycyklických aromatických uhlovodíků na zrnitostní charakteristice prachu
Kód
SP2014/34
Předmět výzkumu
Projekt se bude zabývat studiem závislosti vybraných PAHs na velikosti prachových částic odebíraných z haldy Ema, která je stále v procesu hoření, a proto je zde předpoklad výskyt PAHs. Pro laboratorní analýzu budou používány zrnitostní frakce menší než 0,063 mm a to vzhledem k tomu, že doposud nebyla podrobněji tato problematika studována. Běžně se analyzuje obsah PAHs jen na PM10 nebo PM2,5.
Rok zahájení
2014
Rok ukončení
2014
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam