Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Analýza metod zvyšujících účinnost separace a likvidace biodegradabilního obalového materiálu PLA.
Kód
SP2011/108
Předmět výzkumu
V obalovém průmyslu vzniká široká škála obalů, které se většinou využívají k opětovnému začlenění do systému. Existuje však i alternativa v podobě biologicky rozložitelných polymerů na bázi rostlinných škrobů, které mají vlastnosti velmi podobné běžným plastům, avšak způsob jejich likvidace je diametrálně odlišný. Na rozdíl od nejběžněji používaného nápojového obalu (PET) se PLA lahve likvidují pomocí kompostování a tedy jsou výrazně ekologičtějšími. Předmětem tohoto výzkumu je: a) analýza využití flotační technologie pro separaci výše zmíněných materiálů, mimo jiné z důvodu, znehodnocování PET recyklátu. b) vliv přítomnosti mikroorganismů (bakterií Bogashi) v kompostovaném substrátu na biodegradaci PLA materiálu. Postup řešení: 1. Literární rešerše: biodegradace PLA lahví, flotace plastů, výběr vhodných bakterií. (leden – březen) 2. Příprava vzorku k flotaci + flotace PET x PLA lahví. (březen) 3. Příprava pro rozklad biodegradabilních PLA lahví, za pomocí bakterií. (březen – květen) 4. Výzkum biodegradace PLA lahví pomoci bakterií. (červen – srpen) 5. Zpracování výsledků, publikační činnost (září – prosinec)
Rok zahájení
2011
Rok ukončení
2011
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam