Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Kombinované bioloužení nebezpečných odpadů obsahujících vysoký podíl těžkých kovů
Kód
SP2012/96
Předmět výzkumu
Projekt je zaměřen na porovnání mikrobiální degradace bakterií a mikromycet, srovnání jejich účinnosti při odbourávání těžkých kovů a dalších látek v nebezpečných odpadech. Součástí projektu bude porovnání finanční náročnosti biodegradace vybraných nebezpečných odpadů a možné komerční využití v průmyslu. Kombinované využití mikroorganismů rozšiřuje spektrum degradovatelných látek a zároveň může proces významně urychlit. Tzv. směsná kultura optimalizuje proces bioloužení nebezpečných odpadů, kdy se jednotlivé mikroorganismy metabolicky doplňují. Předchozí experimenty prokázaly vysokou účinnost odbourávání těžkých kovů za použití acidofilních bakterií (Cerruti, et al. 1998; Fečko, et al. 2004; Nogueira, 2004) a mikromycet (Aung, 2005; Nebera, 2007), tomuto netradičnímu postupu však nebyla doposud v literatuře věnována patřičná pozornost.
Rok zahájení
2012
Rok ukončení
2012
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam