Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Zhodnocení energetických a materiálových toků jaderné elektrárny pomocí metody „posuzování životního cyklu“ (LCA – life-cycle assessment)
Kód
SP/2010127
Předmět výzkumu
Hlavním záměrem výzkumu je pomocí metody LCA (life-cycle assessment) zhodnotit energetické a materiálové toky jaderné elektrárny s tlakovodním energetickým reaktorem a stanovit rozsah jednotlivých vstupů a výstupů ve všech fázích životního cyklu (těžba vstupních materiálů, výroba vstupních surovin, realizace výstavby zařízení, výroba energie a odstranění zařízení). V rámci výzkumu budou vyhodnocena především hlavní technologická zařízení jaderné elektrárny, za účelem srovnání výsledků s dalšími zařízeními vyrábějícími energii z jiných zdrojů. V dalších krocích bude provedeno srovnání energetické a materiálové náročnosti zařízení vyrábějící energii z obnovitelných (technologie výroby energie pomocí např. větrné elektrárny) a neobnovitelných zdrojů (technologie výroby energie v rámci jaderné elektrárny). Pro veškerá srovnání i zhodnocení byla zvolena metoda LCA, protože se jedná o analyticky orientovaný informační nástroj, který nám zpětně dovoluje vybrat mezi alternativními zařízeními taková zařízení, jehož životní cyklus bude v rámci technologických možností minimalizovat dopad na životní prostředí.
Rok zahájení
2010
Rok ukončení
2010
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam