Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Možnosti realizace výukového arboreta v areálu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava
Kód
SP/2010110
Předmět výzkumu
Areál VŠB – TU Ostrava je vymezen ulicemi 17. listopadu, Opavská, Studentská a Dr. Slabihoudka. Ve výše uvedeném areálu, jehož rozloha činí cca 32,6 ha, se nachází celkem 86 druhů dřevin. Z toho 20 druhů jehličnanů, 28 druhů listnatých stromů, 30 druhů opadavých keřů a 8 druhů neopadavých keřů (dendrologický průzkum realizován v rámci mé DP, 2009). Na dendrologický výzkum navazuje předmět výzkumu v rámci předkládaného výzkumného projektu. Předmětem výzkumu je tedy návrh řešení a studie proveditelnosti odborného výukového arboreta v areálu VŠB – Technické univerzity v Ostravě tak, aby na malé ploše byly vysazeny druhy dřevin a rostlin využitelné ve výuce odborných předmětů zaměřených na obnovu krajiny a využitelných v energetice. Předmětem výzkumu bude také návrh a studium vlivu střešních zahrad na šetření energie.
Rok zahájení
2010
Rok ukončení
2010
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam