Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Získávání zlata z roztoku po kyselém loužení v thiomočovině
Kód
SP2020/63
Předmět výzkumu
Předmětem výzkumu bude získání zlata z rozpustné formy, které bylo převedeno do roztoku pomocí cíleného loužení v thiomočovině, což bylo předmětem předchozí SGS SP 2019/34. Tento projekt bude zaměřen na výběr vhodného srážecího redukčního činidla, který je schopen precipitace zlata a zároveň bude ekonomicky nenáročný a environmentálně přijatelný, tzn. nebude zatěžovat životní prostředí. Jedním z cílů výzkumu bude odstranění železitých iontů, které napomáhaly k převedení nerozpustné formy zlata z odpadů po flotaci do roztoku. Tyto ionty jsou při precipitaci Au nežádoucí, protože zpomalují srážecí reakce. Pro urychlení těchto reakcí je potřeba mít v roztoku zinečnaté popřípadě stříbrné ionty. Z přesyceného roztoku se začne vylučovat ta fáze, která bude bohatší na prvek, kterým je původní fáze přesycena. Podoba této precipitující fáze se však nebude tvořit přímo, ale přes několik mezistupňů, jejichž struktura se postupně přibližuje struktuře konečné rovnovážné fáze.
Rok zahájení
2020
Rok ukončení
2020
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Workflow pro SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam