Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Návrh nových úloh zaměřených na simulaci hydraulických jevů souvisejících s vodohospodářskou problematikou.
Kód
FRVS2015/70
Předmět výzkumu
Cílem předloženého projektu je návrh a výroba modelu otevřeného koryta včetně jeho začlenění do výuky v podobě dvou nových laboratorních úloh za účelem inovace vybraných předmětů. Konkrétně bude sestrojen model otevřeného koryta, což bude víceúčelový sklopný žlab s uzavřeným okruhem, který umožní studentům laboratorně stanovit: přepadové průtoky přelivů s ostrou přelivnou hranou, širokých jezových přelivů, proudnicových přelivů, průsakovou křivku nádrží atd., dále umožní experimentálně analyzovat vodní skok a průtok stavidlem či simulovat akumulaci vody v retenčních prostorech modelu. Další možností budou interakce mezi konstrukcemi anebo transport sedimentů při proudění vody.
Rok zahájení
2015
Rok ukončení
2015
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Řešitel
Zpět na seznam