Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Výzkum možnosti aplikace úpravnických procesů a membránových technologií při úpravě průmyslových vod.
Kód
SP2013/103
Předmět výzkumu
Využití elektrodialýzního membránového procesu při úpravě průmyslových vod z energetického průmyslu. Výzkum bude zaměřen na vyhodnocení možností použití elektrodialýzy, při úpravě průmyslových vod z regeneračních procesů kotelních napájecích proudů. Výzkumné práce budou zaměřeny na optimalizaci předúpravy vody odpovídající nárokům na dialýzní proces, tato předúprava bude zahrnovat v neposlední řadě i studium povrchových vlastností koloidních podílů. Výstupy projektu budou spadat do roviny aplikovatelnosti metody elektrodialýzy v energetickém průmyslu a do roviny prvotních nepublikovaných výsledků uplatnění elektromembránových procesů v úpravě vod pro energetické účely.
Rok zahájení
2013
Rok ukončení
2013
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Workflow pro SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam